Vastuullinen ja eettinen sijoittaminen sekä ESG - artikkelin kansikuva

Mitä tarkoittaa vastuullinen sijoittaminen ja ESG?

Samalla kun kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisuudesta, kestävästä kehityksestä ja ympäristöstä, myös sijoittajat ovat nostaneet eettisen ja vastuullisen sijoittamisen (ESG) erääksi sijoitusperiaatteeksi.

Vastuullisuutta pidetään tärkeänä sijoittamisessa. Sijoittajabarometrin tulokset
Lähde: Sijoittajabarometri 2019

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kuinka eettisyyden ja sijoittamisen voi yhdistää? Onko se edes mahdollista?

Tämän artikkelin tarkoituksena on selittää, mitä eettinen ja vastuullinen sijoittaminen tarkoittavat, kuinka vastuullisuutta mitataan sekä paneutua aiheeseen tarkemmin näin opiskelijan ja sijoittajan näkökulmasta.

Jos tarvitset neuvoja sijoittamisen ja säästämisen aloittamiseen, kannattaa tutustua kattavaan sijoittamisen ja säästämisen oppaaseemme!

Mitä on eettinen sijoittaminen? Entä vastuullinen sijoittaminen?

Eettinen sijoittaminen on sijoittamista omien arvojen mukaan.

Siinä tärkeintä on, että sijoitusstrategia ja sijoituspäätökset vastaavat omia arvoja.

Eettisestä sijoittamisesta ei ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa. Jokainen sijoittaa itselleen parhaiten sopivalla tavalla.

Vastuullinen sijoittaminen on sijoittamista, jossa pyritään korkeampiin tuottoihin sekä parempaan riskienhallintaan valitsemalla yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti.

Yleensä siihen liittyy ympäristö, sosiaalinen vastuu sekä se, kuinka yritystä johdetaan. Nämä ovat ESG:n kolme osa-aluetta

Molempien sijoitustapojen tavoitteena on vaikuttaa maailmaan omien sijoituspäätöksien pohjalta.

Palaan vastuullisen sijoittamisen vaikutusmahdollisuuksiin sekä odotettaviin tuottoihin vielä tarkemmin kohdassa miksi sijoittaa vastuullisesti?

Kuinka tärkeää vastuullisuus on sijoittajille?

Viime aikoina vastuullinen sijoittaminen on nostanut suosiotaan sijoitusperiaatteena.

Vuoden 2019 maaliskuun Sijoittajabarometrissa kaksi kolmasosaa yksityissijoittajista vastasi huomioivansa vastuullisuuden jollain tavalla.

Kuvan lähde: STT info

Päätin myös itse selvittää ihmisten mielipidettä vastuullisuuden tärkeydestä sijoittamisessa ja tein kyselyn r/Omatalous ryhmään Redditissä.

Vastauksia kertyi 201 kappaletta ja ne olivat hieman kriittisempiä vastuullisuutta kohtaan kuin Sijoitajabarometrin vastaukset.

Uskon Sijoittajabarometrin antavan kokonaisvaltaisemman kuvan eri sijoittajista. Oman kyselyni tulokset kuvaavat kohderyhmää, johon kuuluu etenkin nuoria miehiä.

Voit tutustua tekemäni kyselyn vastauksiin ja kommentteihin tarkemmin tästä.

Tuloksista voidaan nähdä vastuullisuuden olevan ainakin jonkinlainen arviointikriteeri noin 30-60% sijoittajista.

Uusin tämän kysymyksen kesällä 2023 ja silloin vastauksiakin kertyi jo huomattavasti enemmän.

Edelleen olin yllättänyt, että vastuullisuutta ei pidetty tätä tärkeämpänä. Kommentaissa nousu vahvasti esiin, kuinka vastuullisuutta ja ESG asioita pidetään konsulttien puheina ja viherpesuna. Eli vastuullisuus itsessään oli tärkeää, mutta sen ei nähty tulevan oikeasti esille sijoittamisessa tai että sillä yritettiin saada asiat näyttämään paremmilta ilman, että oikeasti tehtäisiin vastuullisia asioita.

Tutustu viimeisimpään polliin tästä.

Eettisen ja vastuullisen sijoittamisen erot

Eettistä ja vastuullista sijoittamista pidetään usein synonyymeinä ja termien eroja voi olla hieman hankala ymmärtää. Itse ajattelen niiden olevan yhteisen asian kaksi hieman erilaista näkökulmaa.

Eettinen sijoittaminen on sijoittamista omien arvojen mukaan ja vastuullinen sijoittaminen on sijoittamista yleisesti hyväksyttyjen asioiden puolesta.

Eettinen sijoittaminen voidaan mielestäni nähdä enemmän henkilökohtaisena asiana ja vastuullisuus on laajempi näkökulma. Vastuullisuuteen liittyvät usein ESG-asiat, joihin perehdymme seuraavassa osiossa tarkemmin.

Vastuulliseen sijoittamiseen voidaan liittää myös yksilön taloudellinen näkökulma. Silloin vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu oman taloudellisen tilanteen sekä riskinsietokyvyn tunteminen.

Mitä ovat ESG-pisteet?

ESG-pisteet ovat tapa arvioida yhtiön vastuullisuutta. ESG-pisteiden kriteereinä toimivat ympäristön huomioiminen, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Lyhenteen kirjaimet tulevat englanninkielen sanoista Environmental, Social ja Governance.

Vastuullisuudesta kiinnostunut sijoittaja hyödyntää ESG-kriteerejä ja niistä muodostuneita ESG-pisteitä eräänä vertailukohtana valitessaan sopivia sijoituskohteita. ESG on kuitenkin vain yksi työkalu ja laajempaa tarkastelua myös tarvitaan.

ESG-pisteet lasketaan suurilta osin yrityksen omien raporttien perusteella.

Alla on listattuna asioita, joihin eri osa-alueet ottavat kantaa.

 • Ympäristön huomioiminen:
  • Minkälaisia vaikutuksia yrityksen toiminnalla on ympäristöön?
  • Miten yritys huomioi ympäristön toiminnassaan?
  • Kuinka yritys on muuttanut toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi?
  • Kuinka yhtiö huomioi ilmastonmuutoksen?
  • Panostaako yritys uusiutuvaan energiaan?
 • Sosiaalinen vastuu:
  • Kuinka tasa-arvo näkyy työpaikalla?
  • Miten yritys huomioi ympäröivät yhteisöt?
  • Kuinka yrityksen työolot ja palkkaus on järjestetty?
  • Miten yritys huomioi kestävän kehityksen?
 • Hyvä hallinto:
  • Kuinka yrityksen johtoryhmä on muodostettu?
  • Miten yritys torjuu lahjontaa ja korruptiota?
  • Kuinka yritys huomioi osakkeenomistajien näkökulman?
  • Miten yritys palkitsee johtoa?

Alla on vielä koostetaulukko ESGn eri osa-alueisiin.

Mitä asioita liittyy ESG:n eri osa-alueisiin
Kokoava taulukko ESG osa-alueista ja mitä niihin liittyy.

Miksi sijoittaa vastuullisesti?

Seuraavan osion tarkoituksena on perehtyä keskeisimpiin syihin sijoittaa eettisellä ja vastuullisella tavalla.

Tuotot ovat tavallista sijoittamista paremmat

Tärkein syy sijoittamiselle on varallisuuden kasvattaminen ja tuoton saaminen. Vastuullinen sijoittaminen ei ole poikkeus. Sen takia on erittäin mukava huomata, että sillä on pystynyt tekemään jopa parempaa tulosta kuin ”tavallisella” sijoittamisella.

Esimerkiksi vuonna 2015 tehty tutkimus, joka kokosi yli 2200:n aikaisemman tutkimuksen tulokset yhteen osoitti, että yli 90 %:ssa tapauksista, vastuullisen sijoittamisen tuotot ovat joko parempia tai ainakin yhtä hyviä kuin verrokkiryhmänsä.

Tämän perusteella voisi sanoa, että sijoittamalla vastuullisesti ei ainakaan huononna omia menestymisen mahdollisuuksiaan.

Osana riskienhallintaa

Vastuullisen sijoittamisen taustalla voi olla myös riskienhallinta. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään riskiä tai sen seurauksia.

Vastuullisesti toimivat yritykset voidaan nähdä riskienhallinnan kannalta hyvinä sijoituskohteina muutamista syistä.

Ensimmäisenä on vastuullisen yhtiön pienempi todennäköisyys joutua keskelle suuria ympäristö tai esimerkiksi tasa-arvo skandaaleja. Yrityksen ja sijoittajien etu on välttää negatiivinen julkisuus ja mahdolliset viranomaisten asettamat sanktiot.

Toisena keskeisenä pointtina riskienhallinnan näkökulmasta on vastuullisten yhtiöiden tarjoama tieto omasta toiminnastaan, joka mahdollistaa paremman tutustumisen yrityksen operatiiviseen puoleen. Tämä tieto operatiivisesta toiminnasta tarjoaa mahdollisuuden tutustua yritykseen paremmin sijoituspäätöstä tehdessä. Yritykset, jotka käyttävät resursseja vastuullisuuden kasvattamiseen ovat myös todennäköisesti kilpailijoitaan paremmassa markkina-asemassa sillä vastuullisuuteen keskittyminen vaatii merkittäviä panostuksia, joihin jokaisella yrityksellä ei ole mahdollisuuksia.

Tukee vastuullisia toimijoita

Sijoittamalla vastuullisesti voit tukea niitä yrityksiä, joiden toiminta on vastuullista. Samalla myös voit epäsuorasti painostaa vähemmän vastuullisia yrityksiä parantamaan toimintaansa.

Eettisen sijoittamisen taustalla voi olla myös hyväksynnän hakeminen. Joillekin varallisuuden kasvattaminen voi tuntua itsekkäältä ja eettinen sijoittaminen on tapa tasapainottaa tätä moraalista puolta.

Oman varallisuuden kasvattaminen ei mielestäni koskaan ole väärin, kunhan sitä ei tee muita riistämällä. RahaVelhon yhtenä tehtävänä onkin auttaa tavallisia palkansaajia ja nuoria oppimaan lisää raha-asioista ja näin edistää tasa-arvoa.

Kuinka sijoittaa vastuullisesti?

Tässä vaiheessa tiedämme jo mitä vastuullinen sijoittaminen on ja mitä sen avulla voidaan saavuttaa. Seuraavaksi perehdymme, mitä eri vaihtoehtoja on olemassa ja kuinka niitä voi hyödyntää osana omaa sijoitussalkkua.

Vastuulliset ETF:t ja rahastot

Vastuullista sijoittamista voidaan tehdä esimerkiksi erilaisten ETF:ien ja indeksirahastojen avulla.

Erityisen tärkeää on tarkastaa rahaston kulut sekä mitkä ovat sen sijoitusperusteet. Kaiken tarvittavan tiedon löydät kyseisen rahaston avaintietoesitteestä.

Avaintietoesitteeseen kannattaa aina tutustua tarkasti. Avaintietoesite ei ole markkinointimateriaalia, vaan se on lakisääteinen asiakirja, joten siinä salkunhoitaja ei pääse puhumaan pelkästään positiivisia asioita.

Kauppalehti on tehnyt listauksen suomalaisten suosituimmista ETF:stä ja niiden joukosta löytyi myös vastuullisuuteen keskittyviä kohteita. Alle olen listannut selvityksen mukaan suosituimmat vastuullisuutta painottavat ETF:t.

Suorat sijoitukset vastuullisiin yrityksiin

Suorat osakesijoitukset mahdollistavat kaikkein suurimman vastuullisuuden huomioimisen. Sijoittamalla yksittäisiin yrityksiin et ole rahastojen valintojen armoilla, vaan voit rakentaa täysin sinun näköisen sijoitussalkun.

Sijoittamalla vastuullisiin yrityksiin hyödyt muutamasta keskeisestä asiasta. Näitä ovat:

 • Vastuulliset yritykset ovat keskimäärin avoimempia tiedotuksessaan.
  • Tämä mahdollistaa päätöksenteon paremman tiedon valossa.
 • Vastuullisen yrityksen liiketoiminta on tavallisesti kilpailijoitaan kestävämmällä pohjalla.
  • Tämä perustuu siihen, että menestyvän yrityksen ei tarvitse harjoittaa hämärää toimintaa tuloksen tekemiseksi.
 • Kestävän kehityksen yritys toimii pitkällä tähtäimellä.
  • Tämä tekee toiminnasta ennustettavampaa sekä johtaa siihen, ettei yrityksen strategia horju pikavoittojen toivossa.

Sijoituspäätöksien tukena sijoittaja voi käyttää esimerkiksi aikaisemmin tekstissä mainittuja ESG-pisteitä tai muita työkaluja sopivan kohteen valitsemiseksi. Lue lisää osakesijoittamisesta.

Kanadalainen Corporate Knights on vuodesta 2005 asti listannut maailman vastuullisimpia yrityksiä Global 100-listallaan. Lista huomioi ainoastaan pörssiyritykset, joiden liikevaihto on yli miljardi dollaria.

Maailman 10 vastuullisinta yritystä vuonna 2023:

 1. Schnitzer Steel Industries Inc (15.)
 2. Vestas Wind Systems A/S (1.)
 3. Brambles Ltd (10.)
 4. Brookfield Renewable Partners LP (-)
 5. Autodesk Inc (3.)
 6. Evoqua Water Technologies Corp (19.)
 7. Jaettu sija:
  Stantec Inc (17.)
  Schneider Electric SE (4.)
 8. Siemens Gamesa Renewable Energy SA (-)
 9. Taiwan High Speed Rail Corp (-)
 10. Dassault Systemes SE (9.)

Tutustu koko vuoden 2023 listaan sekä Suomen vastuullisimpiin yrityksiin vuosilta 2019-2023 täältä.

Mitä ongelmia liittyy vastuulliseen sijoittamiseen?

Sijoittamisessa tärkeintä on tuoton saaminen pääomalle. Se, että sijoittamista tehdään vastuullisesti ei poista tuottovaatimusta. Tämän vuoksi on tärkeää löytää sijoituskohteita, jotka ovat samalla vastuullisia, että tuottavia.

Tuoton saaminen ei pitäisi olla ongelma, sillä vastuullisella sijoittamisella on saavutettu keskimäärin vertailukohdetta parempaa tai ainakin yhtä hyvää tuottoa. Aiheesta kerroin tarkemmin kohdassa Miksi sijoittaa vastuullisesti?

Tärkeintä on huomioida erilaiset kulut ja varoa maksavansa liikaa pelkän trendikkyyden takia.

Muita ongelmia vastuullisessa sijoittamisessa on yritysten vastuullisuuden todenmukainen selvittäminen. Raportit perustuvat usein yritysten itsensä ilmoittamiin tietoihin, jolloin voi olla vaikeaa varmistua vastuullisuuden todellisesta tasosta.

Opiskelijat ja eettisyys sijoittamisessa

Vastuullinen sijoittaminen on noussut keskusteluun varsinkin nuorten sijoittajien keskuudessa. Myös opiskelijat ovat etenkin kiinnostuneita vastuullisuudesta. Tämän hetken opiskelijat tulevat olemaan tulevaisuudessa yritysjohtajia sekä päättäjiä, joten vastuullisuuden rooli tulee vain korostumaan entisestään.

Opiskelijoille tärkeät teemat vastuullisuudessa ovat etenkin ympäristöasioiden hoitaminen kunnolla sekä tasa-arvo ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Opiskelijoiden ja nuorten osalta koen vastuullisuuden erityisen tärkeäksi, koska sijoittamisella on toivottavasti pitkä aikajänne. Pitkä aikajänne mahdollista maksimaalisen hyödyn korkeammasta tuotosta.

Artikkeli on tarkoitettu pelkästään lukijoiden tietoisuuden kasvattamiseen. Mitään artikkelin sisältöä ei tulisi ottaa sijoitusneuvona, eikä kirjoittaja tai muut sivuston henkilöt ole vastuussa tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoituspäätöksistä.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Samankaltaiset artikkelit