Osakesijoittaminen - mitä on osakesijoittaminen? Artikkelikuva

Osakesijoittaminen

Aina ennen sijoittamista on hyvä ymmärtää mihin omia rahojaan on laittamassa. 

Osakesijoittaminen ei ole tämän suhteen poikkeus. 

Juuri siksi tämän artikkelin tavoitteena on, että sinä ymmärrät, mitä ne osakkeet oikeasti ovat sekä mitä osakesijoittamisessa on tärkeä huomioida.

Mikä on osake? 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan osake on osuus jostakin yrityksestä.

Oli tämä osuus sitten pieni tai suuri, se antaa omistajalleen oikeuden yrityksen voittoihin osingon muodossa, sekä mahdollistaa yrityksen päätöksentekoon osallistumiseen. 

Yksittäisen piensijoittajan osuudet yrityksistä ovat tyypillisesti melko pieniä, jolloin moni tyytyy olemaan hiljainen osakkeen omistaja. Eikä tämä ole välttämättä ollenkaan huono asia, mikäli luottaa siihen, että yrityksen hallitus ja operatiivinen johto ajavat kaikkien osakkeenomistajien etua.

Useissa pörssiyrityksissä yrityksen omistajien nimeämä hallitus päättääkin pitkälti yrityksen asioista. Yrityksen suuromistajilla on tyypillisesti eniten vaikutusvaltaa hallituksen kokoonpanoa valitessa ja näin ollen he vaikuttavat pitkälti hallituksen kantaan, sekä siihen kuinka yritystä johdetaan.   

Tulee kuitenkin muistaa, että myös piensijoittaja voi pyrkiä vaikuttamaan yrityksen päätöksentekoon. Varsinkin silloin tämä olisi tärkeää mikäli on huomattavissa, että yritys ei aja tasapuolisesti kaikkien osakkeenomistajien etua. Esimerkiksi Fortumin solidiumille myöntämä ilmainen osakeanti hätälainaa vastaan ei ollut kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista.

Yritysostot – mitä osakkeenomistajan tulisi huomioida?

Yritysotot ovat pienoinen poikkeus, jossa piensijoittajatkin aktivoituvat tavallista enemmän vaikuttamaan yrityksen tulevaisuuteen. Yritysosto on siis tilanne, jossa jokin taho yrittää ostaa yrityksen kokonaan itsellen. Tämä tarkoittaa kaikkien osakkeiden ostamista joko suoraan tai ensin ostamalla vähintää 90 prosenttia osakkeista, minkä jälkeen loppujen 10 prosentin lunastus on mahdollista. Tämän seuraksena piensijoittajilla voi siis olla yllättävänkin paljon valtaa yritysostoon liittyen ja ei olisi historiassa ensimmäinen kerta kun piensijoittajat estävät yrityskaupan toteutumisen.  

Yleensä yrityksen hallitus kuitenkin kehoittaa, joko hyväksymään tai hylkäämään mahdollisen ostotarjouksen ja tilanteet, joissa ei päädytä hallituksen suosituksen mukaiseen lopputulokseen, ovat harvinaisempia.

Tyypillisesti osakkeita tulee ostaa vähintään yksi ja toisin kuin rahastoja, niitä voi ostaa vain kokonaisina kappaleina. Osa osakevälittäjistä, tarjoaa myös mahdollisuuden ostaa ”palan” osakkeesta (eng. Fractional share). Tämä on varsinkin aloittelevalle sijoittajalle hyvä asia, sillä se mahdollistaa sijoittamisen myös erittäin hintaviin osakkeisiin.  

Osakkeiden ostamiselle ei ole olemassa enimmäisrajoitteita, paitsi oma lompakko tai jos pinkkaa löytyy niin myytävänä olevien osakkeiden määrä.  

Osakkeisiin sijoittaminen – muutamia huomioita

Osakesijoittaminen on historian saatossa osoittautunut tuottavimmaksi sijoitusmuodoksi. Mainitaan nyt tähän heti alkuun, että historialliset tuotot eivät kuitenkaan ole tae tulevasta. Riski ja tuotto kulkevat käsikädessä, niin myös osakesijoittamisessa. Osakkeisiin liittyy esimerkiksi korkosijoittamista suuremmat tuotto-odotukset, mutta myös riski on luonnollisesti suurempi.  

Osakkeisiin sijoittaessa, on aina mahdollista menettää koko sijoittamansa summan, esimerkiksi yrityksen mennessä konkurssiin. Konkurssin sattuessa omistajat ovat viimeinen taho, joka saa rahansa pois yrityksestä. Onkin tärkeää muistaa, että ikinä ei tulisi sijoittaa enempää kuin on valmis menettämään.  

Osakesijoittamisen yhdeksi hyväksi puoleksi voidaan ehdottomasti lukea sen helppous. Tänä päivänä osakesijoittaminen on varsin helppoa – et tarvitse kuin verkkopankkitunnukset ja tietokoneen.

Netti on pullollaan eri palveluntarjoajia, joiden kautta voi sijoittaa osakkeisiin ympäri maailmaa. Onkin tärkeää muistaa vertailla eri palveluntarjoajia, sillä kulut ovat yksi suurimmista sinun voittojesi hiljaisista nakertajista.

Tässä muutamia suurimpia suomalaisia palveluntarjoajia: *Nordnet, OP, Nordea ja Danske Bank.

Osakkeisiin liittyy myös suuri volatiliteetti, mikä on hieno termi yksinkertaiselle asialle.

Volatiliteetti kertoo, kuinka voimakkaasti osakkeen arvo vaihtelee.

Mitä suurempaa hinnanvaihtelu on, sitä enemmän siihen liittyy epävarmuutta ja sitä kautta riskiä.  

Mikä on osinko ?

Kuten jo aiemmin mainitsin, osakkeisiin liittyy aina riski. Tämän seurauksena omistajat vaativat tuottoa ottamalleen riskille. Yritykset usein palkitsevatkin omistajia jakamalla heille osan yrityksen saamista tuotoista osinkojen muodossa.  

Osinkotuoton suuruus riippuu kuitenkin paljolti yrityksestä. Suuret ja vakavaraiset yritykset ovat usein hyviä osingon maksajia, kun taas vaikeuksissa olevat tai nopeaa kasvua hakevat yritykset, eivät välttämättä pysty tai edes pyri siihen. Osakkeita ostaessa osingon maksun kehitykseen tulee kiinnittää huomiota, mutta tästä lisää hieman myöhemmin.  

Pääsääntöisesti suomalaiset yritykset, jakavat osinkoa kerran vuodessa tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Myös puolivuotisosinko, kvartaaliosinko eli neljä kertaa vuodessa jaettava osinko ja kuukausiosinko ovat mahdollisia tapoja jakaa osinkoja.  

Mikäli haluat tietää lisää osingoista ja osinkosijoittamisesta, lue ihmeessä läpi osinkosijoittamiseen liittyvä artikkelimme.

Kuinka kauan osakkeita tulisi pitää? 

Kauanko osakkeita tulisi sitten pitää, kun ne on kertaalleen ostettu? Vastaus riippuu paljon siitä, keneltä kysytään.  

Jos kysytään Warren Buffetilta, hyvä osakkeen pitoaika on ikuinen. Tämä ei tietenkään ole aina oikea ratkaisu, mutta pääsääntöisesti voidaan kuitenkin todeta, että osakkeiden pitoaika on pitkä. Yleensä sijoittamispäätökset tulisikin tehdä mentaliteetilla, jossa osakkeista ei ainakaan lähiaikoina olla luopumassa (ellei harrasta treidaamista). Puhutaan siis vuosista, ellei jopa vuosikymmenistä.

Osakkeiden myynnistä ja ostamisesta tulee aina palveluntarjoajan kulut (taas syy vertailla palvelun tarjoajat), mikä on merkittävä osasyy, miksi aktiivinen treidaaminen, ei ole useimmille pitkässä juoksussa kannattavaa. Poikkeuksia löytyy aina, mutta on erittäin harvinaista, että henkilö onnistuu voittamaan markkinat säännöllisesti, useiden vuosien ajan.   

Miten osakkeen hinta muodostuu? 

Kaikessa yksinkertaisuudessa osakkeen hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Eli kysynnän ollessa suurta hinta nousee ja päinvastoin.  

Osakkeiden hintaan vaikuttaa myös yrityksen tämänhetkinen taloudellinen tilanne ja ennen kaikkea sijoittajien odotukset yrityksen tulevaisuudesta. Alle oleva kuva havainnollistaa osakkeen hinnan vaihtelua.

Kurssikäyriä osoittamassa Tesla osakkeen nousua
Teslan osake on ollut erittäin vahvassa nousussa viimeisten kuukausien aikana.

Mikäli yrityksen uskotaan olevan kannattava tulevaisuudessa, sen kurssit nousevat. Jos taas yrityksen uskotaan olevan menossa huonoon suuntaan, voi yrityksen pörssikurssi laskea huomattavasti, vaikka vielä kyseisellä hetkellä yritys olisikin kannattava. 

Lisää aiheesta voit lukea toisesta artikkelistani, jossa osakkeen hinnan ja arvon eroa käsitellään hieman laajemmin.

Mistä tiedän, mitä osaketta kannattaa ostaa? 

Tähän kysymykseen ovat paljon minua (ja luultavasti myös sinuakin) viisaammat koittaneet keksiä vastausta. Tämän vuoksi en yritä kertoa salaisuutta, jonka avulla löydät varmasti oikean osakkeen. Sellaista kun ei ole. Alempana esittelen kuitenkin muutamia tunnetuimpia osakesijoitusstrategioita, joita hyödyntämällä voit löytävän sinulle sopivan sijoitustyylin.  

  • Osinko: Pyritään poimimaan osakesalkkuun yrityksiä, jotka jakavat keskimääräistä parempaa osinkotuottoa ja joilla on hyvä osinkohistoria. Fortum on hyvä esimerkki hyvästä osingonmaksajasta. Osinkoaristokraatteja voidaan pitää osinkosijoittajan unelmana. Osinkoaristokraatti on yritys, joka on kasvattanut osinkoaan yhtäjaksoisesti vähintään 25 vuoden ajan.  
  • Laatu: Pyritään löytämään yrityksiä, joiden kannattavuus on korkealla, tulos on vakaata ja velkaantuneisuus on alhainen. Helsingin pörssistä esimerkiksi KONE:tta voidaan pitää laatu osakkeena.  
  • Arvo: Tarkastellaan tunnuslukuja (P/E-luku, P/B-luku, jne.) ja pyritään löytämää yrityksiä, joiden arvostusluvut ovat keskimääräistä alemmat. Pyritään siis löytämään hintaansa nähden aliarvostettuja osakkeita. Lue lisää yritysten arvostuksen määrittämisestä.
  • Kasvu: Pyritään tunnistamaan suuren kasvupotentiaalin omaavia yrityksiä. Tätä voidaan jossain määrin pitää arvosijoittamisen vastakohtana, sillä kasvuosakkeissa arvostusluvut ovat keskimääräistä korkeammat. Kasvusijoittaja odottaakin suurta liikevaihdon/tuloksen kasvua. Tällä hetkellä Teslaa, voidaan pitää kasvuosakkeena suurten kasvuodotustensa takia 

Nämä eivät ole ainoita sijoitusstrategioita, mutta näihin tutustumalla pääsee jo hyvin alkuun.  

Muista kuitenkin, että ”oikean” osakkeen valitseminen voi tuntua helpolta, mutta on todellisuudessa kaikkea muuta. Tänä päivänä tietoa on saatavilla lähes jokaisesta yrityksestä lähes ääretön määrä. Tästä johtuen edun löytäminen tiedon avulla on erittäin haastavaa. Vanha viisaus toteaakin: ”Kun luet uutisen lehdestä (nykyään varmaankin verkosta), olet jo auttamatta myöhässä.” 

Rahastot ovatkin hyvä vaihtoehto osakesijoittamiselle, sillä siinä tulee ostettua useampaa osaketta kerralla. Toisin sanoen rahastoihin sijoittaminen ei vaadi yhtä paljon tietoa/työtä kuin osakesijoittaminen. Aloittavan sijoittajan, voi olla hyvä aloittaa sijoittaminen rahastojen kautta. 

Lisäksi kannattaa myös tutustua sijoittamisen ja säästämisen oppaaseemme.

Voiko osakesijoittamisen aloittaa pienellä summalla?

Lyhyesti sanottuna: kyllä – osakesijoittamisen voi aloittaa varsin pienilläkin summilla. Osakesijoittamisen aloittamiseen ei ole välttämätöntä olla kymmeniä tuhansia tai edes tuhansia euroja ylimääräistä rahaa.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että sijoittamisessa kulut kannattaa aina minimoida. Hyvä nyrkkisääntö on, että pyrkii pitämään sijoittamisesta aiheutuvat kulut alle yhden prosentin. Vielä parempi, jos pääsee alle puoleen prosenttiin. Kulut nimittäin syövät sijoituksen tuottoja pitkällä aikavälillä merkittävästi.

Havainnollista kulujen vaikutusta osaketuottoon korkoa korolle -laskurillamme.

Käytännössä olisi hyvä, jos esimerkiksi 100 €:n osakesijoituksen välityspalkkiot eivät olisi yli euron. Ainakin tällä hetkellä Nordea tarjoaa osakekauppoihin maksimissaan 1 %:n välityspalkkiota alle 800 €:n kokoisiin osakekauppohin pohjoismaisissa pörsseissä. Tutustu esimerkiksi Nordean välityspalkkiohinnastoon tästä. Myös OP tarjoaa välityspalkkiokattoa, mutta vain omistaja-asiakkaille.

Osakesijoittaminen onnistuu siis pienilläkin summilla!

Milloin osaketta kannattaa ostaa?  

Kuten ”oikean” osakkeen valinta, myös sen ostaminen ”oikeaan” aikaan on yleensä vähintäänkin yhtä haastavaa. Muista siis, että jos joku lupaa sinulle asioita, jotka kuulostavat liian hyvältä ollakseen totta, ne todennäköisesti ovat juuri sitä.  

Vaikka jokin osake olisi noussut 100 % ja tuntuu, ettei se voi enää nousta, on täysin mahdollista, että se tuplaantuu vielä seuraavaan vuoden aikana. Tämä on luonnollinen mutta ehkä hieman vääristynyt ajatus.

Luonnostaan tulee ajateltua, ettei nousu voi jatkua ikuisesti, vaikka tälle ei olisi mitään järkiperustetta. Ihminen ikään kuin ankkuroituu vanhaan ”oikeaan” hintaan ja täten ajattelee hinnan nousseen liian korkeaksi.

Todellisuudessa osakkeen hinta voi nousta vielä, vaikka kuinka paljon. Sitä kun ei kukaan tiedä. 

Asian tiedostaminen ei kuitenkaan tarkoita, että sitä olisi helppoa päästä yli. Itse huomaan usein tekeväni intuitiivisesti saman virheen. 

Sama ajattelu pätee osakkeiden hintojen laskuun. Helposti tulee ajatelluksi kurssin ollessa alhaalla, että nyt on hyvä hetki ostaa. Eihän se voi tuosta enää laskea! Mutta kyllä se vain voi. Vaikka konkurssiin asti.

Kyseessä ei olisi ensimmäinen kerta, kun huonoja uutisia tulee aina vain lisää tai yritys ajautuisi konkurssiin. Silloin voi olla varma, ettei tule enää näkemään sijoittamiaan rahoja.  

Tämä artikkelin tavoitteena ei kuitenkaan ole tarkoitus pelotella osakkeiden ostamista. Tavoitteena on tuoda esille erilaisia asioita, joita kannattaa pohtia sijoituksia tehdessä. Ajattelun voi laajentaa yksittäisestä osakkeesta, koko markkinoita koskevaan ajatteluun.

Maltti on valttia – usein myös osakesijoittamisessa

Joku viisas on joskus sanonut, että aika markkinoilla, voittaa markkinoiden ajoittamisen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että useimmiten ei kannata hötkyillä liialla kaupankäynnillä vaan pitäytyä sijoitussuunnitelmassaan – ainakin mikäli uskoo omistamansa firman tulevaisuuteen pienistä väliaikaisista vastoinkäymisistä huolimatta. Mikään firma ei tee edellistä tuloskautta parempaa tulosta jatkuvastu vuodesta toiseen, vaan väliin mahtuu myös heikompia jaksoja.

Onkin sijoittajan tehtävä arvioida, milloin nämä heikommat jaksot ovat vain väliaikaisia ja milloin on kyse perustavanlaatuisemmasta ongelmasta. Tällainen perustavanlaatuinen ongelma voi olla hyvä syy myydä osakkeet – vaikka tappiolla. Osakkeen hinta voi joskus luisua alemmas kuin uskoisitkaan.

Se voi toisaalta myös hyvinä aikoina sijoittajien liiallisen optimismin siivittämänä nousta jopa järjettömän korkealle. Samoin kuin suuri kurssilasku, myös liiallinen kurssinousu voi joskus olla hyvä syy myydä ainakin osa omistuksistaan. Mitä tuo ”liiallinen” sitten tarkoittaa, onkin hieman työtä ja osaamista vaativa pohdinta. Sijoittajan tulisi molemmissa tapauksissa osata arvioida, onko osakkeen kurssi noussut tai laskenut jo liikaakin yhtiön todelliseen arvoon nähden. Pörssissä tulee näin kärjistäen joskus vastaan tilanteita, jossa myydään Ladoja Ferrarin hinnalla ja Ferrareita Ladojen hinnalla.

Sijoitusten ajallinen hajauttaminen onkin yksi keino pienentää ”väärään” aikaan ostetun osakkeen riskiä. Ostamalla esimerkiksi kerran kuussa, ostat todennäköisemmin osaketta sen ”oikealla” hinnalla. Lopuksi totean vielä, että jos joku väittä pystyvänsä ennustamaan markkinoita, kannattaa juosta ja lujaa. Ei siis kannata liikaa murehtia, että onko nyt oikea hetki sijoittaa, sillä sitä kun ei voi varmaksi sanoa kukaan. Lue lisää sijoitusten ajallisesta hajauttamisesta täältä.

*Tähdellä merkityt linkit ovat affiliate linkkejä, joiden kautta ostamalla tai rekisteröitymällä tuet RahaVelhon toimintaa. Linkin käyttäminen ei tuo sinulle lisäkuluja

Artikkeli on tarkoitettu pelkästään lukijoiden tietoisuuden kasvattamiseen. Mitään artikkelin sisältöä ei tulisi ottaa sijoitusneuvona, eikä kirjoittaja tai muut sivuston henkilöt ole vastuussa tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoituspäätöksistä.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Samankaltaiset artikkelit