Sijoittaminen ja kryptovaluutat – kryptovaluutat tutuiksi

Ovatko kryptovaluutat vain yksi iso pyramidihuijaus vai aivan jotain muuta?

Entä voiko sinusta tulla seuraava Bitcoin-miljonääri?

En voi luvata sinulle miljoonia pelkästään kryptovaluuttoihin sijoittamalla, mutta voin kuitenkin kertoa sinulle hieman kryptovaluutoista.   

Mitä kryptovaluutat ovat ja miten ne toimivat? 

Kryptovaluutta on kansainväliseen kryptografiaan perustuva digitaalinen ja virtuaalinen valuutta, jota pidetään yllä toisiinsa verkostoitujen tietokoneiden avulla.

Kryptovaluutoilla ei siis ole lainkaan fyysistä muotoa, vaan ne ovat täysin virtuaalisia.   

Bitcoin on tunnetuin kryptovaluutta

Kirjoitushetkellä eri kryptovaluuttoja on olemassa tuhansia, mutta kaksi ehdottomasti tunnetuinta ovat Bitcoin ja Ethereum.

Bitcoin on jopa niin tunnettu, että siitä on jo tullut synonyymi virtuaalivaluutoille. Eikä mikään ihme, sillä sen markkinaosuus kirjoitushetkellä on noin 69.1% kaikista kryptovaluutoista. CoinMarketCapin sivuillta selviää, kuinka Bitcoinin ja Ethereumin yhdessä hallitsevat kryptovaluuttamarkkinoita 80.5% osuudella.

Kryptovaluutat perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Monet pitävät tätä hieman kömpelöltä kuulostava sanaa ja sen merkitykseen piiloutunutta kauneutta mullistavana keksintönä. Esimerkiksi Financial Times on kirjoittanut kuinka lohkoteknologia on yksi suurimmista keksinnöistä sitten internetin. Tämä antaa jonkinlaisen käsityksen lohkoketjuteknologian merkittävyydestä.  

Yksinkertaisuudessaan lohkoketjuteknologian avulla, toisilleen tuntemattomat toimijat voivat tuottaa ja ylläpitää hajautettuja tietokantoja yhdessä.  

Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa voi seurata lohkoketjussa tapahtuvia transaktioita, kuitenkaan henkilöllisyyden paljastumatta. Louhintaketjuteknologia tarjoaa hurjasti eri mahdollisuuksia, joista ehdottomasti parhaat ovat turvallisuus ja luotettavuus. 

Syövätkö kulut tuottojasi?

Selvitä kuinka paljon kulut todellisuudessa maksavat sinulle

Mitä on kryptolouhinta? 

Siinä missä tavallista paperirahaa luodaan painokoneiden avulla, kryptovaluuttoja louhitaan. Louhinnalla ei tässä yhteydessä tarkoiteta fyysistä louhimista, jota tapahtuu kaivoksissa, vaan kyse on kryptovaluuttojen virtuaalisesta louhinnasta. 

Louhinnalla tarkoittaa kryptovaluutan lohkoketjun ylläpitoa ja uusien kryptovaluuttujen luomista ratkaisemalla matemaattisia ongelmia.

Lohkoketjun turvallisuus tulee suoraan sen kaikille avoimesta luonteesta.

Transaktioiden väärentäminen on erittäin vaikeaa kun mukana on erittäin suuri määrä louhijoita, jotka varmentavat toistensa toimintaa.

Käytännössä ylläpito tapahtuu siten, että louhijat rakentavat lohkoketjun uudet lohkot.

Bitcoin verkko

Lohkoketju puolestaan koostuu toisiinsa yhteydessä olevista lohkoista, jotka ovat sisältävät transaktiodataa.  

Kuten arvata saattaa eivät louhijat hyvää hyvyyttään ylläpidä lohkoketjua, vaan saavat palkkioksi lohkoketjun ylläpidosta louhintapalkkion, sekä lohkoketjussa suoritetut transaktiomaksut.  

Uutta kryptovaluuttaa syntyy siis louhinnan seurauksena palkkiona toiminnan ylläpitämisestä.

Mikäli olet kiinnostunut louhimisesta suosittelemme lukemaan siitä tarkemmin bittiraha.fi:n kattavasta oppaasta. Toinen mainio, mutta englanninkielinen vaihtoehto on tämä Sean Williamsin kirjoittama artikkeli.

Miten kryptovaluutan hinta määräytyy?

Kuten osakkeiden ja muiden arvopapereiden kohdalla, myös kryptovaluuttojen hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Toisin sanoen kryptovaluuttojen arvolle ei ole mitään takausta, vaan se on puhtaasti markkinoiden varassa.  

Hinta nousee = kysyntä on tarjontaa suurempi  

Hinta laskee = tarjonta on kysyntää suurempi  

Kryptovaluutat ovat suhteellisen uusi instrumentti, joten hinnanvaihtelu on usein rajua.

Suuri vaihtelu tarkoittaa mahdollisuutta korkeisiin tuottoihin, mutta myös riskit ovat korkeammat. Voit itse kokeilla kryptosijoittamista täällä.

Kysyntään ja tarjontaan vaikuttaa erilaisia asioita, kuten poliittiset päätökset, talouskriisit ja erilaiset rahoitusmaailman tapahtumat.

Esimerkiksi useiden kryptovaluuttojen arvo nousi, kun PayPal ilmoitti ottavansa Bitcoinin ja muutaman muun kryptovaluutan osaksi järjestelmäänsä. Tämä mahdollistaa kyseisillä kryptovaluutoilla maksamisen kaikissa niissä liikkeissä, joissa voi maksaa PayPalin avulla. 

Lähes kaikkien kryptovaluuttojen määrä on rajattu eli kun kaikki kryptovaluutat on louhittu, ei niitä luoda enää lisää. Tästä syystä kryptovaluuttoja verrataankin usein kultaan. Esimerkiksi Bitcoineja on yhteensä 21 miljoonaa, joista on tähän mennessä louhittu noin 88%. Tästä linkistä löydät muita mielenkiintoisia lukuja Bitcoiniin liittyen.

Keskuspankit pyrkivät kontrolloimaan taloustilannetta ja inflaatiota esimerkiksi painamalla lisää rahaa. Tämä puolestaan laskee valuutan arvoa eli ostovoimaa. Rajallisuutensa vuoksi keskuspankkien käyttämät toimenpiteet eivät ole mahdollisia kryptovaluuttojen osalta.

Pieni varoituksen sana kryptovaluutoista

Todettakoon heti alkuun, että kryptovaluutat ovat erittäin riskipitoinen sijoituskohde, johtuen pitkälti niiden rajusta hinnanvaihtelusta.

Tämän lisäksi tulee olla erittäin tarkkana, että kyseessä on edes oikea kryptovaluutta. Esimerkiksi monet ihmiset ympäri maailmaa menettivät arviolta 15 miljardia euroa OneCoin nimiselle kryptovaluutta huijaukselle. Kyseessä oli siis pyramidihuijaus, eikä mitään OneCoin nimistä kryptovaluuttaa oikeasti edes ollut olemassa.

Myös erilaiset ”pump and dump” tyyppiset huijaukset ovat melko tyypillisiä kryptovaluutoille.”Pump and dump” tyyppisessä huijauksessa pyritään siis keinotekoisesti nostamaan jonkin kryptovaluutta arvoa, jonka jälkeen huijarit myyvät oman osuutensa tästä kyseisestä kryptovaluutasta.

Pyramidi, sekä ”pump and dumo” tyyliset huijaukset eivät ole mitenkään uusia keksintöjä sijoittamisen maailmassa. Kryptovaluutat ovat vain yksi uusi sijoitusinstrumentti lisää, jonka avulla rikolliset pyrkivät toteuttamaan huijauksiaan.

Miksi sijoittaa kryptovaluuttoihin?  

Tosiaan nyt kun on hieman käyty läpi mitä kryptovaluutat ovat ja miten ne toimivat, saattaa sinulle herätä kysymys, miksi niihin tulisi sijoittaa? Alle on koottu muutamia kryptovaluuttojen parhaita puolia.

  • Ei eturyhmiä: Perinteinen raha on vahvasti keskuspankkien säädeltävissä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi uuden rahan painamisen tai rahan arvon muuttamisen. Kryptovaluuttaa ei puolestaan hallinnoi kukaan yksittäinen taho, jotenka vastaavanlaisia toimenpiteitä, ei voi suorittaa kryptovaluutoille. Mikään yksittäinen taho ei voi siis ajaa omaa etuaan. 
  • Rajattu määrä: Rajallisen määrän takia kryptovaluutoita on jo pitkään pidetty virtuaalisena kultana. Uuden rahan luominen, jota esimerkiksi koronakriisin johdosta eri keskuspankit ovat tehneet kilpaa, ei kryptovaluutoilla onnistu. Tässä piileekin monen mielestä kryptovaluuttojen houkuttelevuus. 
  • Nopea ja edullinen: Kryptovaluuttoja voi siirtää nopeasti ympäri maailma. Esimerkiksi Bitcoinin kanssa kauppaa voi käydä 24/7, suoraan käyttäjältä toiselle, ilman välikäsiä. Välikäsien, kuten rahoituslaitosten puute pienentää myös kustannuksia, mikä tekee kaupankäynnistä entistä edullisempaa.   
  • Turvallinen ja luotettava: Toisin kuin perinteistä rahaa, kryptovaluuttoja ei voida väärentää. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa kryptovaluuttojen turvallisuuden. Tarvittaisiin valtava määrä laskentatehoa, jotta pystyttäisiin ottamaan suurin osa lohkoketjusta haltuun ja transaktioita voitaisiin alkaa väärentämään. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Lisäksi kaikki transaktiot ovat jäljitettävissä, mikä lisää turvallisuutta entisestään.

Todettakoon kuitenkin vielä kertaallee, että kryptovaluutat ovat erittäin riskipitoinen sijoituskohde.

Mikäli olet kiinnostunut sijoittamisesta muutenkin, suosittelen tutustumaan Artun kirjoittamaan säästämisen ja sijoittamisen oppaaseen. Sieltä löydät hyviä käytännön vinkkejä aloittamiseen.

Kryptovaluuttojen verotus 

Kryptovaluutta ei ole virallinen arvopaperi, mutta sitä verotetaan melkein samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta finanssi-instrumenttia. Alla muutamia poimintoja kryptovaluuttojen verotukseen liittyen. 

Suomessa verovelvollisen on itse ilmoitettava kryptovaluutoista saadut tulonsa, eikä sillä ole väliä missä maassa tulo realisoidaan.

Kryptovaluutat eivät ole virallisia maksuvälineitä, minkä seurauksena niiden käyttäminen missä tahansa tilanteessa on verotuksen realisoiva tapahtuma.  Alla tilanteita, joilla on veroseuraamuksia. 

  1. Kryptovaluuttaa vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan.
  1. Kryptovaluutalla hankitaan hyödykkeitä tai palveluita. 
  1. Kryptovaluuttaa vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan. 

Voittoa tai tappiota laskettaessa kryptovaluutat katsotaan käytetyksi FIFO-periaatteen mukaan eli siinä järjestyksessä, kuin henkilö on ne hankkinut.  

  • Tappiota: Jos luovutuksen yhteydessä on syntynyt tappioita, saa ne vähentää kyseisenä verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena, sitä mukaan, kun voittoa kertyy. Ennen vuotta 2019 tämä ei ollut mahdollista. 
  • Voittoa: Jos taas on syntynyt veronalaista tuloa, lasketaan veron suuruus verovelvolliselle edullisimmalla tavalla. Luovutushinnasta voidaan vähentää joko todellinen hankintahinta kuluineen tai käyttää hankintameno-olettamaa.  

Hankintameno-olettamassa vähennys on 20% luovutushinnasta ja jos omaisuutta on omistettu vähintään 10 vuotta, on sen suuruus 40%. Luovutuksesta saadun voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärä. 

Esimerkki hankintameno-olettamasta:

Ostat kryptovaluuttaa 0,10 €:lla ja myyt sen vuoden päästä 20 000 €:lla. Todellisen hankintahinnan ja 30 %:n veroprosentin perusteella maksaisit veroa 6000 €. Hankintameno-olettamaa käyttämällä voit kuitenkin vähentää verotettavasta osuudesta 4000 € (0.2 * 20 000 €). Nyt verotettavaa osuus on enää 16 000 € ja 30 % verotuksella maksat siitä veroa 4800 €.  

Kryptovaluuttojen louhimiseen liittyy omat verotuskäytäntönsä ja jos olet louhimisesta kiinnostunut kannattaa asiaa tutkia tarkemmin esimerkiksi verottajan omilta sivuilta. Sama pätee myös henkilöihin, jotka aikovat tehdä kauppaa vähänkään suuremmilla kauppasummilla.

Artikkeli on tarkoitettu pelkästään lukijoiden tietoisuuden kasvattamiseen. Mitään artikkelin sisältöä ei tulisi ottaa sijoitusneuvona, eikä kirjoittaja tai muut sivuston henkilöt ole vastuussa tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoituspäätöksistä.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Samankaltaiset artikkelit

2 Kommenttia

Kommentit on suljettu.