Johdannaiset – Mitä ne ovat ja mitä sinun tulisi tietää niistä

Johdannaiset ovat nimensä mukaan johdettuja joistain toisista sijoituskohteista.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Ja eivätkös johdannaiset olet vain isoille institutionaalisille sijoittajille? 

Onko edes järkevää käyttää aikaa niiden opetteluun?

Totuus on, että johdannaisten toimintaperiaatteet eivät ole kovinkaan yksinkertaisia ja niistä jyvälle pääseminen voi tuntua alkuun vaikealta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ettei niihin kannata perehtyä.

Mielestäni jokaisen sijoittajan on tärkeää ymmärtää edes ajatuksen tasolla, mitä johdannaiset ovat, sekä miten ne toimivat.

Joten eiköhän aloiteta.  

Mitä johdannaiset ovat? 

Lyhykäisyydessään johdannaisilla tarkoitetaan sellaisia rahoitusinstrumenttejä, joiden arvo perustuu jonkin kohde-etuuden arvon muutoksiin. Kohteina voi toimia esimerkiksi osakkeet, raaka-aineet, indeksit, korot ja valuutat.  

Johdannaisilla käydään siis kauppaa toisten rahoitusinstrumenttien hinnan muutoksilla, eikä itse rahoitusinstrumentilla. Johdannaisilla voi esimerkiksi tehdä voittoa, vaikka osakkeen tai muun kohde-etuuden hinta laskisi.  

Johdannainen voidaan määritellä myös yleisnimityksenä sopimukselle, jostain tulevaisuudessa tehtävästä kaupasta, johonkin tiettyyn ennalta sovittuun hintaan.  

Mitä eri johdannaistyyppejä on? 

Johdannaisia on olemassa lukuisia erilaisia, mutta tämän kirjoituksen ideana on keskittyä niihin, jotka ovat yleisimpiä ja ehkä mielenkiintoisimpia piensijoittajan näkökulmasta.

Optiot 

Optioissa sopimus on niin sanotusti toispuoleinen eli se antaa ostajalle (haltijalle) oikeuden, mutta ei velvollisuutta, myydä tai ostaa kyseistä kohdetta. Tästä oikeudesta ostaja joutuu maksamaan myyjälle (asettajalle) preemiota.

 Alla eritelty eri optiotyyppejä. 

 • Osto-optio: Tämä antaa option hankkijalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta ostaa option asettajalta ennaltasovituin ehdoin.
 • Myynti-optio: Tämä antaa option hankkijalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta myydä option asettajalle ennaltasovituin ehdoin. 
 • Amerikkalainen optio: Ostanut osapuoli voi voimassaolon aikana päättää kaupan toteutumisajankohdan. Kyseessä on ns. jatkuvan toteutusajan optio. 
 • Eurooppalainen optio: Option ostanut osapuoli voi toteuttaa kaupan vain tiettynä ennalta sovittuna ajankohtana. Kyseessä ns. pistemäisen toteutusajankohdan optio. 

Termiini ja futuuri 

Termiineissä sopimus on molempia osapuolia sitova ja kauppa tulee toteuttaa sopimusehtojen mukaisesti. Toisin kuin optiokaupassa, termiineissä molempia osapuolia koskevien velvoitteiden takia kumpikaan osapuoli ei maksa preemiota.

Futuuri on kahden henkilön välinen sopimus, samoin kuin termiini, mutta termiini ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Futuureilla voi siis käydä kauppaa myös julkisesti.

Warrantit  

Watrantti on viputuote, joka antaa oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta ennalta määrätyn sopimuksen mukaan. Vipu tarjoaa suuremman tuottomahdollisuuden, kuin suoraan kohde-etuuteen sijoittamalla on mahdollista saada. Vivun käyttö tarkoittaa kuitenkin myös sijoituskohteen riskin kasvua.

Kohde-etuuksia voivat olla esimerkiksi, osakkeet, indeksit, raaka-aineet, korot ja valuutat. Warranteilla on aina toteutushinta, jolla ne voidaan ostaa.  

 • Ostowarrantti: Ostowarrantteja kannattaa ostaa, jos uskoo päättymispäivänä kohde-etuuden arvon olevan toteutushinnan yläpuolella eli uskot kohde-etuuden positiiviseen arvonkehitykseen. 
 • Myyntiwarrantti: Myynitwarrantteja kannattaa ostaa, mikäli uskoo päättymispäivänä kohde-etuuden arvon olevan toteutushinnan alapuolella eli uskot kohde-etuuden negatiiviseen arvonkehitykseen. 

Warranttien hinta muodostuu monesta eri osatekijästä ja alla on listattu niistä tärkeimmät.

 • Lunastushinta: Taso, johon kohde-etuuden hintaa verrataan. Ostowarrantin tapauksessa, mitä korkeampi kohde-etuuden hinta on verrattuna lunastushintaan, sitä arvokkaampi se on. Myyntiwarranteissa tilanne on päinvastainen.
 • Odotettu hintavaihtelu (volatiliteetti): Mitä suurempaa kohde-etuuden hinnanvaihtelu on, sitä arvokkaampi kyseinen warrantti on. Tämä johtuu siitä, että voimakas hinnanvaihtelu tuottaa enemmän mahdollisuuksia tehdä voittoa.
 • Juoksuaika eli ns. aika-arvo: Mitä pidempi juoksuaika on, sitä arvokkaampi warrantti on, sillä pidempi juoksuaika tarkoittaa suurempaa mahdollisuutta tehdä voittoa. 

Bull ja Bear –sertifikaatit

Bull ja Bear-sertifikaateissa on voimassa kiinteä vipuvaikutus, mutta vain yhden päivän ajan kerrallaan. Vivulla tarkoitetaan lainarahan hyödyntämistä tuoton tavoittelussa.

Sertifikaateissa arvon muutos määräytyy vipukeroimen mukaan, joka voi olla esimerkiksi 1, 2, 5 tai 20. Suuri vipukerroin mahdollistaa suuren oman pääoman tuoton, mutta altistaa samalla suuremmille tappioille.  

 • Bull-sertifikaatti: Ostaessasi Bull-sertifikaattia uskot kohde-etuuden arvon nousevan ja teet voittoa, kun kurssit nousevat. Sijoittamisessa härkä symboloi nousua ja muistisääntönä tähän voisi toimi ylöspäin osoittavat härän sarvet.
 • Bear-sertifikaatti: Ostaessasi Bear-sertifikaattia uskot kohde-etuuden arvon laskevan eli teet voittoa, kun kohde-etuuden arvo laskee. 

Turbowarrantti 

Turbowarrantti on hyvin paljon normaalin warrantin kaltainen. Kuten normaaleissa warranteissa, myös turbowarranteista on olemassa sekä osto- että myyntiwarrantteja.

Toisin kuin normaalien warranttien kohdalla, turbowarranteissa on niin sanottu Knock Out-taso, mikä tarkoittaa, että se voi erääntyä ennen ennalta määrättyä päättymispäivää.

Jos turbowarrantti saavutta Knock Out-tasonsa, kaupankäynti loppuu ja kyseinen tuote menettää täysin arvonsa. 

Tästä syytä johtuen volatiliteetti ja juoksuaika eivät vaikuta yhtä paljon turbowarrantien arvoon. Näin ollen turbowarrantti seuraa tarkemmin kohde-etuuden arvonkehitystä. 

Minifutuuri 

Minfutuurit ovat turbowarranttien kanssa hyvin pitkälti samankaltaisia. Niiden ainoa ero on päättymispäivässä, jota minifutuurien kohdalla ei ole ennalta määrätty. Tämän seurauksena liikkeellelaskija vähentää rahoituskustannuksen päivittäin minifutuurin arvosta. 

Minifutuureihin on sisäänrakennettu Stop Loss-taso, mikä estää sinua menettämästä sijoittamaasi summaa enempää. Stop Loss-taso vaihtelee minifutuurin arvonkehityksen mukaan.  

 • Minifutuuri long: Sama toiminta periaate kuin aikaisemmillakin long tuotteilla. Tuotetta kannattaa ostaa, mikäli uskot kohde-etuuden arvon nousevan. 
 • Minifutuuri short: Osta mikäli uskot kohde-etuuden arvon laskevan. 

Kuten jo ehkä huomasit, eri johdannaistyyppejä on useita ja niiden hinnan muodostus, sekä toimintaperiaatteet voivat olla hyvinkin samanlaisia mutta silti niin erilaisia.

En siis suosittele johdannaisia aloittelevalle sijoittajalle, sillä se edellyttää syvällistä osaamista tuotteiden hinnan muodostumisesta, sekä eri riskien arvioimisesta.  

Miksi sijoittaa johdannaisiin?  

Karkeasti voidaan todeta, että on kaksi syytä sijoittaa johdannaisiin.  

 1. Sijoituksen suojaaminen mahdollisia kurssilaskuja vastaan  
 1. Tuotto-odotuksien kasvattaminen vipuvaikutuksen avulla 

Esimerkiksi rahastot voivat johdannaisia hyödyntämällä nostaa tuotto-odotuksiaan ja suojata sijoituksiaan mahdollisia kurssilaskuja vastaan. 

Luonnollisesti johdannaisten käyttö tuotto-odotuksien kasvattamisessa, nostaa myös riskiä. 

Johdannaisissa usein osa sijoituksesta tehdään omalla pääomalla ja osa rahoitusosuudella. Näin vivun käyttö vapauttaa pääomaa muihin sijoituksiin. 

Esimerkki vivusta:  

Sijoitat minifutuuri longiin, sillä se seuraa kohde-etuuden arvonkehitystä 1:1. 

Sijoittamalla 500€ oman pääoman osuus on 100€  ja rahoitusosuus on 400€ eli vipu on 5x.

Nyt kuvitellaan, että kohde-etuuden arvo nousee 20%. Tässä tilanteessa sijoituksen arvo on 600€. Sijoituksen arvo nousi siis 100€, joka on yhtä paljon kuin alkuperäinen oman pääoman osuus. Silloin, oman pääoman tuotto on 100% (vipu * 20%).

Huomaa kuitenkin, että vivun vaikutus on päinvastainen, mikäli kohde-etuuden arvo laskee.  

Mikäli kohde-etuuden arvo laskee 400 euroon tappion suurus on 100€, ja oman pääoman tuotto on -100%. Olet siis hävinnyt kaiken oman pääoman.

Edellisestä esimerkistä on hyvä huomata, että sijoittamalla velkvivun avulla voit menettää, jopa enemmän kuin oman pääoman.

Omien sijoitusten suojaaminen johdannaisilla, voi olla hyödyllistä, mutta se ei aina maksa itseään takaisin.  

Esimerkki suojaamisesta: 

Kuvitellaan, että omistat rahastoa, joka seuraa mahdollisimman tarkasti S&P 500 indeksiä.

Uskot kurssien laskuun ja haluat suojautua tältä ilman, että myyt omaa rahasto-osuuttasi. 

Suojaudut tältä ostamalla myyntiturbowarrantia, sillä se seuraa kohde-etuuden arvonkehitystä lähes 1:1 ja jos kurssit laskevat, teet voittoa.

Nyt S&P 500 indeksi kuitenkin lähtee arvauksesi vastaisesti nousuun ja ostamasi myyntiturbowarrantti “kumoaa” rahastosi nousun.  

Mikäli haluat tutustua johdannaisten lisäksi myös muihin sijoituskohteisiin, löydät lisää aiheita sijoittaminen-kategorian alta.

Huomioitavaa johdannaisiin sijoittaessa.

Alla on listattuna asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota johdannaisiin sijoittaessa.  

 • Voit menettää koko sijoitetun pääoman, joskus jopa enemmänkin.
 • Mitä suurempi on tuotteen vipukerroin, sitä suurempi on tappion mahdollisuus 
 • Stop Loss -taso ja Knock Out -taso tulee ottaa huomioon, sillä ne päättävät kaupankäynnin kyseisellä tuotteella alkuperäistä päivämäärä aikaisemmin. Yleensä tuote erääntyy, kun sen arvosta on jäljellä enää rahoitusosuus. Tämä siksi, että pankit eivät pidä riskin ottamista ainoastaan niiden lainarahalla. 
 • Kaikki johdannaiset eivät mene 1:1 kohde-etuuden arvonmuutosten kanssa, esimerkiksi warranttin arvoon vaikuttaa myös muita tekijöitä. 
 • Osassa tuotteista tuote-ehdot voivat vaihdella tuotteen liikkeellelaskijan mukaan. 
 • Johdannaisissa sijoitusaika on lyhyt, eikä niillä aina kannata tai edes voi käydä kauppaa pidemmällä aikavälillä.  
 • Johdannaisissa on aina vastapuoliriski. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan sijoituksen vastapuolen halua tai kykyä selviytyä sopimuksen velvoitteista. Esimerkiksi pankin mennessä konkurssiin voi sijoituksestasi tulla arvoton.

Artikkeli on tarkoitettu pelkästään lukijoiden tietoisuuden kasvattamiseen. Mitään artikkelin sisältöä ei tulisi ottaa sijoitusneuvona, eikä kirjoittaja tai muut sivuston henkilöt ole vastuussa tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoituspäätöksistä.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Samankaltaiset artikkelit