Oman talouden budjetointi

Oman talouden budjetointi – Taloustaitojen kivijalka

Oman talouden budjetointi on yksi tärkeimmistä taloustaidoista. Jokaisen tulisi suunnitella omaa rahankäyttöä ja budjetti on työkalu juuri siihen tarkoitukseen.

Mitä budjetointi siis vaatii ja viekö se paljon aikaa? Budjetointi ei ole vaikeaa, eikä vaadi suurta ajankäyttöä. Vaatimuksena on rahankäytön seuraaminen ja ennakoiva asenne.

Budjetointi tuo vapautta, koska raha-asiat eivät tule yllätyksenä. Tärkeimpänä asiana budjetoinnissa on muistaa mielummin talouden suunnittelunäkökulma, kuin pelkkä menneisyyden tarkastelu.

Oman talouden hallinta luo perustan, jonka pohjalta on turvallista aloittaa sijoittaminen. Mikäli sijoittaminen ja vaurastuminen kiinnostaa, mutta et ole vielä pässyt alkuun, kannattaa tutustua sijoittamisen ja säästämisen oppaaseemme.

Joten eiköhän tutustuta budjetointiin ja saada talous tasapainoon!

Mikä on budjetti

Budjetti on tapa seurata omaa taloutta. Se on suunnittelutyökalu, jossa aikaisemman kulutuksen perusteella voidaan tehdä suunnitelmia tulevalle rahankäytölle. Ideaalitilanteessa budjetti auttaa säästämään rahaa pienistäkin tuloista.

Jokainen on kuullut puhuttavan erilaisista budjeteista. Valtioilla on omat budjetit ja niin on usein myös yrityksilläkin, mutta harva budjetoi omaa rahankäyttöään. Ilman budjettia, tai käsitystä omasta taloudellisesta tilanteesta, on kuitenkin haastavaa parantaa omaa tilannetta.

Kuvassa laskin ja kolikot. Oman talouden budjetointi vaatii hieman perehtymistä.

Budjetti on ennenkaikkea suunnitelma. Se kertoo kuinka paljon rahaa kullekin eri rahankäytön kohteelle on varattu.

Se, että budjetista saadaan jotakin irti, vaatii kuitenkin rahankäytön seuraamista.

Budjetin tulee siis perustua menneeseen kulutukseen. Menneestä kulutuksesta saadaan erilaiset pohjatasot, joista voidaan lähteä rakentamaan toimivaa suunnitelmaa. Budjettiin tulee ehdottomasti ottaa mukaan myös tulot. Näin on mahdollista saada kokonaisvaltainen kuva omasta taloudesta.

Budjetissa on kolme osa-aluetta:

 1. Tulojen seuraaminen
 2. Kulutuksen seuraaminen
 3. Suunnitelman tekeminen

Yllä olevat kolme osa-aluetta muodostavat budjetin.

Budjetti yhdistää kerätyt kulutus- ja tulotiedot ja auttaa näin luomaan suunnitelman rahankäytölle.

Kuinka budjetoida

Oman talouden budjetointi alkaa aina kulutuksen ja tulojen seuraamisella. Tarkempi seuraaminen mahdollistaa tarkemman suunnittelun, mutta vaatii myös enemmän aikaa.

Jokaisen tulee valita itselleen sopiva budjetoinnin taso. Budjetoinnin helpottamiseen on olemassa lukuisia eri sovelluksia ja niihin palaan tarkemmin kohdassa apuvälineitä budjetointiin.

Budjetointiin ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Tarkoituksenani on seuraavaksi kertoa perusperiaatteita ja käytännön vinkkejä, joiden avulla budjetointi onnistuu.

Tulojen laskeminen

Budjetoinnin osa-alueista ensimmäisenä käsittelen tulojen laskemista. Tämän osa-alueen haastavuus vaihtelee huomattavasti.

Mikäli olet kuukausipalkkainen, eikä sinulla ole sivutuloja, on tulojen laskeminen erittäin yksinkertaista. Pätkätöissä, sivutoimisena yrittäjänä tai tilanteessa, jossa saat sekä tuloja että erilaisia tukia, voi tulojen laskeminen olla haasteellista.

Jos teet esimerkiksi tuntipalkalla töitä kaupassa tai ravintolassa, suosittelen laskemaan tulevan palkan aina, kun uudet työvuorolistat tulevat. Näin voit ennakoida tuloja ja samalla huomaat, mikäli tulot ovat pienemmät tai suuremmat, mitä pitäisi.

Mikäli olet työskennellyt jo jonkin aikaa, voit käyttää budjetin tekoon myös eri kuukausien tai viikkojen keskiarvotuloja. Tarpeen tullen voit tarkentaa arvioita, kun saat paremman tiedon tulevasta työmäärästä.

Tulojen tietäminen mahdollistaa myös erilaisten virheiden huomaamisen. Tällaisia virheitä voi tulla esimerkiksi palkanlaskijalle tai Kelan asiantuntijalle. Jos olet tietoinen omista tuloistasi, voit huomata virheet ja puuttua niihin.

Muista, että liikaa maksettu palkka tulee myös palauttaa. Yleensä tämä tehdään siten, että seuraavasta palkasta vähennetään liikaa maksetun osuuden suuruus. Mikäli et ole varautunut tähän pienempään palkkaan, voi sinulle aiheutua maksuvaikeuksia.

Omat ansiotulot ja saadut etuudet voi nykyään tarkistaa tulorekisteristä. Näin voit esimerkiksi varmistaa, että et ylitä opintotuen tulorajoja. Kela käyttää näitä samoja tietoja, joten asioiden ei pitäisi tulla yllätyksenä.

Menojen laskeminen

Menojen laskeminen on monelle varmasti ensimmäinen asia, joka tulee mieleen budjetoinnista. Se on ehdottamasti keskeinen osa budjetointia, mutta ei ainoa.

Menojen laskemisen helpottamiseksi käydään läpi, minkä tyyppisiä menoja on olemassa.

Laskin ja tase. Elämä on stressittömämäpää, kun oman talouden luvut ovat selvillä.

Pakolliset menot

Pakolliset menot ovat menoja, jotka tulevat niistä asioista, joita ilman et voi elää. Nämä vaihtelevat henkilöstä ja elämäntilanteesta riippuen, mutta niihin kuuluu myös kaikille yhteisiä osuuksia. Pakollisia menoja ovat esimerkiksi asumiseen liittyvät menot, ruoka ja puhelinliittymä.

Joillekin myös auto tai jonkinlaiset hyvinvointipalvelut ovat pakollisia. Tärkeintä on siis tunnistaa, mitkä ovat itselle pakollisia menoja ja kirjata ne ylös. Tämä mahdollistaa tinkimisen vähemmän tärkeissä asioissa, jolloin rahaa jää enemmän niihin asioihin, mitä oikeasti arvostat.

Kiinteät ja muuttuvat kulut

Onnistunut budjetointi vaatii ymmärrystä siitä minkä tyyppisiä eri kulut ovat. Eri kulutyyppejä voidaan ajatella olevan esimerkiksi kahdenlaisia, kiinteitä ja muuttuvia.

Kiinteät kulut ovat sellaisia kuluja, joihin on lyhyellä tähtäimellä vaikea vaikuttaa. Esimerkiksi vuokra ja vakuutukset ovat tällaisia kiinteitä kuluja. Kiinteiden kulujen ominaisuuksien vuoksi niitä on helppo ennustaa ja budjetoida.

Muuttuvat kulut taas ovat nimensä mukaan muuttuvia. Voit siis itse vaikuttaa, kuinka paljon rahaa käytät tämän tyyppisiin kuluihin. Muuttuvia kuluja ovat esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin, harrastuksiin ja muuhun vapaa-aikaan käytettävät rahat. Luonteensa vuoksi muuttuvia kuluja on hieman vaikeampi ennustaa, mutta niihin voi itse vaikuttaa suhteellisen helposti.

Kuten sanottu, kiinteisiin kuluihin on vaikeaa vaikuttaa lyhyellä aikavälillä, mutta se ei tarkoita, ettei niihin pystyisi ollenkaan vaikuttamaan.

Kiinteisiin kuluihin vaikutetaan esimerkiksi kilpailuttamalla.

Vähintään vuosittain kannattaa kilpailuttaa puhelinliittymät, vakuutukset ja sähkösopimus, sillä näin on mahdollista säästää suuria summia.

Usein myös muuttuvissa kuluissa on tietty raja, jota alemmaksi ei päästä eli tietty kiinteä raja. Tämän takia tarkastelun laajuudesta riippuen, jotkin kulut voivat välillä olla kiinteitä ja välillä muuttuvia.

Menojen laskemisen vaiheet

Olemme tutustuneet muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin sekä pakollisiin menoihin. Edellä mainittuja käsitteitä hyödyntäen voimme luokitella menoja, jotta itse budjetin eli suunnitelman rakentaminen olisi mahdollisimman helppoa. Muista, että kulut voivat olla samaan aikaan pakollisia sekä kiinteitä tai muuttuvia.

Suosittelen miettimään etukäteen, mitkä ovat mielestäsi pakollisia menoja ja mistä olisit tarvittaessa valmis tinkimään. Näit saat tiedon siitä, mitkä ovat sinun minimikulusi ja koska tulojen tulee kattaa kulut saat tätä kautta tietää myös tarvittavat minimitulosi.

Menoja voi kirjata esimerkiksi Exceliin tai johonkin lukuisista budjetointisovelluksista. Suosittelen hyödyntämään myös eri pankkien sovelluksia, jotta saat helposti paremman kuvan siitä mihin kaikkeen käytät rahojasi. Parasta on hyödyntää muutamaa eri sovellusta ja saada näin kokonaisvaltaisempi kuva omasta taloudesta. Erilaisiin apuvälineisiin palaan vielä alempana.

Menojen laskemisen vaiheet ovat:

 1. Selvitä menot – kerää tiliotteet tai kuitit yhteen paikkaan
 2. Luokittele menot
 3. Kirjaa menot sinulle sopivalla tavalla

Lopullinen budjetti – Suunnitelman rakentaminen

Budjetoinnin viimeinen ja tärkein vaihe on suunnitelman rakentaminen. Käytämme kerättyjä tulo- ja menotietoja toimivan budjetin rakentamiseen.

Kuten olen jo sanonut, budjetoinnin tärkein tehtävä on toimia suunnitelmana ja tukea arjen rahankäyttöä. Nyt olemme viimein päässeet suunnitteluvaiheeseen.


Suunnitelma alkaa pakollisten menojen huomioimisella.

Suosittelen pitämään pakolliset menot realistisina, mutta silti mahdollisimman pieninä. Näin suunnitteluun jää enemmän mahdollisuuksia.

Budjetointi Excel käyrät

Pay Yourself First -asenne.

Mitä PYF-asenne tarkoittaa? Se tarkoittaa itsensä laittamista etusijalle. Kukaan ei tule kertomaan, milloin rahaa tulee laittaa säästöön ja kuinka paljon vaan se on jokaisen omalla vastuulla.

Pay yourself first -asenteen tarkoituksena on varmistaa, että tulevaisuuteen varautuminen oikeasti tapahtuu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahat laitetaan heti säästötilille tai sijoitetaan, eikä odoteta esimerkiksi kuukauden loppua.

Kuinka sitten tiedän paljon minulla on varaa laittaa säästöön? Vastauksena ovat alla olevat budjetit. Budjettien tarkoituksena on mahdollistaa ennakoiva taloudenhallinta ja pay yourself first -asenne on osa sitä.

Säästämiselle ja sijoittamisella pidät huolen, että tulevaisuus on turvattu, eikä esimerkiksi inflaation aiheuttamaa ostovoiman pienenemistä tarvitse pelätä yhtä paljon.

Budjetointiesimerkki – Opiskelijan budjetti

Erityisesti moni opiskelija miettii, miten säästää rahaa pienistä tuloista. Jotta suunnitteluprosessin läpikäymisestä olisi hieman enemmän hyötyä, alta löydät taulukon, johon olen kirjannut esimerkinomaisesti kuluja eri kategorioihin. Tämän avulla voimme rakentaa suunnitelmaa ja voit muokata sitä omiin lukuihisi sopivaksi.

Kuviteltu henkilö on yksin asuva nuori opiskelija.

MenoSummaPakolliset menotKiinteäMuuttuva
Vuokra450450450
Ruokakauppa575757
Opiskelijatapahtuma3030
Puhelinliittymä202020
Vakuutusmaksu808080
Ulkona syöminen2727
Ruokakauppa404040
Suoratoistopalvelu1010
Baari-ilta7575
Bussikortti303030
Ruokakauppa616161
Yhteensä880738590290
Kuvitellun opiskelijan yksinkertaistetut kuukauden menot.


Opintotuen (252,76), asumistuen (320,00) sekä osa-aikaisen työn (500,00) kautta esimerkin opiskelija ennustaa tulojensa olevan 1072,76 euroa.

Esimerkin tulotaulukko
TuloSumma
Opintotuki252,76€
Asumistuki320€
Osa-aikainen työ500€
Yhteensä1072,76€
Kuvitellun opiskelijan ennustetut tulot

Nyt olemme siis ennustaneet tulot sekä laskeneet menot. Voimme tämän esimerkin tapauksessa olettaa yllä olevien kulujen vastaavan normaaleja kuluja, eli niitä on hyvä käyttää suunnittelun pohjana.

Menojen ja tulojen kirjaamisen lisäksi olemme jakaneet niitä erilaisiin luokkiin, jotka helpottavat ymmärryksen muodostumista. Käytetään seuraavaksi luokkia hyväksi ja jatketaan suunnitelman rakentamista.

Esimerkin menojen luokittelu

Pakolliset kiinteät menot, eli ne menot, joista ei olla valmiita tinkimään ja joihin vaikuttaminen lyhyellä tähtäimellä on vaikeaa, olivat esimerkin tapauksessa 580 euroa. Otetaan nämä kulut siis pysyvinä myös suunnitelmassa.

Pakolliset muuttuvat menot, olivat niitä menoja, joista ei olla valmiita luopumaan, mutta joiden suuruuteen voidaan silti vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä. Niiden suuruus oli esimerkin tapauksessa 158 euroa. Otetaan nämäkin kulut mukaan suunnitelmaan, mutta jätetään 30 % haarukka kumpaakin suuntaan.

Ei pakolliset kiinteät menot eli esimerkin suoratoistopalvelu oli 10 euroa ja ei pakolliset muuttuvat menot olivat 132 euroa. Nämä kulut otamme mukaan kahteen tulevasta kolmesta budjetista.

Olemme siis onnistuneet luomaan parempaa kuvaa kulutuksesta ja olemme valmiina tekemään suunnitelmaa. Tämän esimerkin osalta teemme kolme eri budjettia, jotka ovat minimi-, keskiarvo- ja maksimibudjetti.

Minimibudjetti

Minimibudjetti on nimensä mukaan minimi- eli pohjabudjetti. Minimibudjettiin tulee ottaa mukaan vain välttämättömät kulut. Kyseessä on siis se summa, jota alemmas emme voi realistisesti laskea budjettiamme.

Mitä hyötyä minimibudjetista sitten on?

Se antaa perustan, jonka päälle rakentaa. Se myös antaa taloustavoitteen johon pyrkiä. Mikäli tavoitteena on esimerkiksi rahan säästäminen mahdollisimman nopeasti, minimibudjettiin pyrkimisellä saa siis nopeiten tuloksia aikaiseksi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tällöin on myös luovuttava suurimmasta määrästä omaa kulutusta.

Minimibudjetti toimii siis samaan aikaan sekä pohjana että tavoitteena.

Esimerkin tapauksessa minimibudjetti olisi seuraavanlainen:

Minimibudjetti
Meno lajiSumma
Pakolliset kiinteät580€
Pakolliset muuttuvat110,60€
Ei pakolliset kiinteät10€
Ei pakolliset muuttuvat132€
Yhteensä690,60€
Yksinkertaistettu minimibudjetti esimerkin tapauksessa


Minimibudjetti- ja tulotaulukon avulla voimme luoda suunnitelmaa. Näiden tietojen perusteella voimme esimerkiksi päättää, että haluamme säästää 50 % minimibudjetin ylittävistä tuloista ja loput käytämme ei pakollisiin menoihin.

Kaikkein optimistisin ratkaisu on laittaa kaikki rahat säästöön, mutta se ei välttämättä ole realistista.

Menojen jälkeen rahaa jää 1072,76€ – 690,60€ = 382,16€.

Nyt hyödynnämme yllämainittua pay yourself first -asenneta ja laitamme heti säästöön esimerkiksi 50% tuosta 382,16 eurosta eli 141,08€ menee suoraan oman tulevaisuuden parantamiseen.

Keskiarvobudjetti

Keskiarvobudjetin tarkoituksena on olla kuvaus realistisesta keskiarvo kulutuksesta ja tuloista. Suosittelen omissa budjeteissa käyttämään pidempää aikaväliä (sama pätee myös minimi- ja maksimibudjetteihin), jotta budjetti kuvastaa paremmin oikeaa taloudellista tilannetta.

Esimerkin tapauksessa keskiarvobudjetti olisi seuraavanlainen:

Keskiarvobudjetti
Meno lajiSumma
Pakolliset kiinteät580€
Pakolliset muuttuvat158€
Ei pakolliset kiinteät10€
Ei pakolliset muuttuvat132€
Yhteensä880€
Yksinkertaistettu keskiarvobudjetti esimerkin tapauksessa


Keskiarvobudjetin osalta menojen jälkeen rahaa jää 1072,76€ – 880€ = 192,76€.

Voimme jälleen ajatella laittavan esimerkiksi kaikki jäljelle jääneet rahat säästöön. Näin saamme hieman erilaisen näkökulman minimibudjettiin verrattuna.

Maksimibudjetti

Maksimibudjetti on eräänlainen varman päälle -budjetti. Siinä kulut arvioidaan yläkanttiin ja tämä luo hieman lisäturvaa talouteen.

Huonona puolena on, että liian löydä budjetti voi johtaa myös turhaan kulutukseen.

Maksimibudjetti
Meno lajiSumma
Pakolliset kiinteät580€
Pakolliset muuttuvat205,40€
Ei pakolliset kiinteät10€
Ei pakolliset muuttuvat132€
10% Turvamarginaali92,74€
Yhteensä1020,14€
Yksinkertaistettu maksimibudjetti esimerkin tapauksessaMaksimibudjetin osalta esimerkin tapauksessa menojen jälkeen rahaa jää 1072,76€ – 1020,14€ = 52,62€.

Vaikka olisimme siis erittäin varovaisia voisimme laittaa 52,62€ säästöön.

Nyt olemme saaneet kolme erilaista budjettia, joita voimme hyödyntää oman talouden suunnittelussa.

Mitä on hyvä huomioida budjetoinnissa

Budjetoinnissa on tärkeää muistaa, että sen tekemisellä tulee olla myös jonkinlainen vaikutus tulevaan rahan käyttöön. Kieltämättä on kiva tietää, mihin se kaikki raha menee, mutta menneisyyteen on vaikea vaikuttaa. Tämän vuoksi budjetointia tulee pitää suunnittelutyökaluna, ei pelkkänä peräpeiliin katsomisena.

Budjetoinnissa on tärkeää asettaa tavoitteita, sillä ne helpottavat budjetissa pysymistä ja tekevät siitä mielekkäämpää. Tavoitteiden tulee olla riittävän pieniä ja arkisia, jotta ne on helppo ottaa mukaan arjen talouden hallintaan.

Suurempia tavoitteita kannattaa myös asettaa. Ne toimivat eräänlaisena majakkana, mutta eivät yksinään riitä, sillä ne saattavat tuntua kaukaiselta ja mahdottomalta saavuttaa. Tämän vuoksi suuret tavoitteet kannattaa jakaa pienempiin välitavoitteisiin. Nämä välitavoitteet ohjaavat arkea ja suuret tavoitteet laajempaa kurssia.

Budjetoinnin tulisi myös olla niin helppoa, että siitä tulisi osa jokapäiväistä elämää. Mikäli budjetointi on vaivalloista, eikä sinulla ole juuri syytä pitää sitä, niin ei se tule myöskään onnistumaan.

Mikäli olet sisäistänyt budjetoinnin salat, suosittelen tutustamaan kirjoittamaani Säästämisen ja sijoittamisen oppaaseen. Sieltä löydät lisää vinkkejä ja pääset budjetoinnista pidemmälle kohti täydellistä oman talouden johtamista.

Muista, että budjetoinnin on tarkoitus helpottaa arjen hallintaa ja vähentää stressiä. Älä tee siitä liian vaikeaa ja muista mikä on tavoitteesi. Alla vielä muutama nopea vinkki.

 1. Ole itsellesi rehellinen
 2. Odota odottamattomia kuluja
 3. Seuraa edistymistäsi
 4. Aseta itsellesi päämäärä
 5. Luokittele kuluja
 6. Ole kärsivällinen
 7. Välitavoitteet ruokkivat onnistumista

Mikäli sinulla on hyvä vinkki, jonka haluaisit jakaa, jätä se alla oleviin kommentteihin. Luen mielelläni teidän vastauksia.

Budjetointi on helppoa! Älä siis turhaan tee siitä vaikeaa.

Apuvälineitä ja vinkkejä

Alle kerättynä vielä yleisiä apuvälineitä ja vinkkejä budjetoinnin helpottamiseksi.

Sisältää *-merkillä merkittyjä mainoslinkkejä.

50/30/20-sääntö

Yhdysvaltain senaattori Elizabeth Warrenin tunnetuksi tekemä 50/30/20 -sääntö on eräs helppo tapa luoda omaa budjettia. Perus ideana on, että nettotuloista pitäisi 50 % laittaa pakollisiin menoihin (Needs), 30 % asioihin, joita haluat (Wants) ja 20 % säästöön (Savings).

50/30/20 -malli on helppo ja siitä on ainakin kiva lähteä rakentamaan omaa budjettiaan, mutta tällainen jako ei välttämättä onnistu varsinkaan pienituloisille.

Apuvälineitä oman talouden budjetointiin

Budjetointia voi tehdä vaikka paperille, mutta nykyään on olemassa monia apuvälineitä, jotka helpottavat prosessia huomattavasti.

Uskoisin suosituimman budjetointityökalun olevan Excel. Sillä voi luoda juuri sellaisia työkirjoja ja taulukoita kuin itse haluaa ja se on suhteellisen helppokäyttöinen. Mikäli sinulla ei ole Excel lisenssiä voit käyttää esimerkiksi Google Sheetsiä tai Apple Numberssia.

Muita hyödyllisiä sovelluksia ovat Nordea Wallet, Pivo ja S-mobiili. Näiden sovellusten avulla on helppo seurata omaa kuluttamista.

Muita helpottavia sovelluksia ovat Penno ja Monefy joista kerron tarkemmin vielä alla.

Penno

Penno on netissä oleva ilmainen palvelu taloudenhallintaan. Pennoon voit syöttää tulosi ja menosi ja seurata helposti mistä rahaa tulee ja mihin se menee. Pennoon on mahdollista asettaa myös erilaisia säästötavoitteita ja seurata niiden edistymistä.

Monefy

Monefy on ilmainen puhelinsovellus, jonne voit kirjata tulot ja menot. Sovellus on mukavan yksinkertainen ja sitä on mukava katsella.

Budjetoinnin kertaus

Tänne loppuun olen kerännyt vielä keskeisimmät sanat ja käsitteet, jotta niitä on helppo kerrata myös myöhemmin. Voit testata oppimaasi selittämällä ensin omin sanoin kyseessä olevan käsitteen ja sen jälkeen lukea mallivastauksen.

Voit jättää omat vastauksesi myös alapuolen kommentteihin ja kertoa miten aiot käyttää budjetointia osana omaa arjen rahankäytön suunnittelua.

Artikkeli on tarkoitettu pelkästään lukijoiden tietoisuuden kasvattamiseen. Mitään artikkelin sisältöä ei tulisi ottaa sijoitusneuvona, eikä kirjoittaja tai muut sivuston henkilöt ole vastuussa tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoituspäätöksistä.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Samankaltaiset artikkelit