Osakesijoittamisessa osakekurssit voivat vaihdella voimakkaasti

Osakesijoittamisen perusteet – Mitä osakkeet ovat ja mitä niistä tulee tietää?

Aina ennen sijoittamista on hyvä ymmärtää mihin omia rahojaan on laittamassa. 

Osakesijoittaminen ei ole tämän suhteen poikkeus. 

Juuri siksi tämän artikkelin tavoitteena on, että sinä ymmärrät, mitä ne osakkeet oikeasti ovat sekä mitä osakesijoittamisessa on tärkeä huomioida.

Mitä osakkeet ovat? 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan osake on osuus jostakin yrityksestä.

Oli tämä osuus sitten pieni tai suuri, se antaa omistajalleen oikeuden yrityksen voittoihin osingon muodossa, sekä mahdollistaa yrityksen päätöksentekoon osallistumiseen. 

Yksittäisen piensijoittajan ei kannata hirveästi päätöksentekoon keskittyä, sillä osuudet yrityksestä ovat tyypillisesti niin pieniä, ettei niillä ole käytännöntasolla merkitystä.  

Pörssiyrityksissä yrityksen omistajien nimeämä hallitus päättää pitkälti yrityksen asioista tai ainakin yrityksen isoista linjoista. Yrityksen suuromistajilla on tyypillisesti eniten vaikutusvaltaa hallituksen kokoonpanoa valitessa ja näin ollen he vaikuttavat pitkälti hallituksen kantaan, sekä siihen kuinka yritystä johdetaan.   

Yritysotot ovat kuitenkin poikkeus, jossa myös piensijoittajat pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan yrityksen tulevaisuuteen. Yritysosto on siis tilanne, jossa jokin taho yrittää ostaa yrityksen kokonaan itsellen. Tämä tarkoittaa kaikkien osakkeiden ostamista, minkä seuraksena piensijoittajilla voi olla yllättävänkin paljon valtaa yritysostoon liittyen.  

Tässäkin tapauksessa, yrityksen hallitus yleensä kehottaa, joko hyväksymään tai hylkäämään mahdollisen ostotarjouksen ja tilanteet, joissa ei päädytä hallituksen suosituksen mukaiseen lopputulokseen, ovat harvinaisia.

Tyypillisesti osakkeita tulee ostaa vähintään yksi ja toisin kuin rahastoja, niitä voi ostaa vain kokonaisina kappaleina. Osa osakevälittäjistä, tarjoaa myös mahdollisuuden ostaa ”palan” osakkeesta (eng. Fractional share). Tämä on varsinkin aloittelevalle sijoittajalle hyvä asia, sillä se mahdollistaa sijoittamisen myös erittäin hintaviin osakkeisiin.  

Osakkeiden ostamiselle ei ole olemassa enimmäisrajoitteita, paitsi oma lompakko tai jos pinkkaa löytyy niin myytävänä olevien osakkeiden määrä.  

Mitä tulee huomioida osakesijoittamisessa? 

Osakkeet ovat historian saatossa osoittautuneet tuottavimmaksi sijoitusmuodoksi. Mainitaan nyt tähän heti alkuun, että historialliset tuotot eivät kuitenkaan ole tae tulevasta. Riski ja tuotto kulkevat käsikädessä, niin myös osakesijoittamisessa. Osakkeisiin liittyy esimerkiksi korkosijoittamista suuremmat tuotto-odotukset, mutta myös riski on luonnollisesti suurempi.  

Osakkeisiin sijoittaessa, on aina mahdollista menettää koko sijoittamansa summan, esimerkiksi yrityksen mennessä konkurssiin. Konkurssin sattuessa omistajat ovat viimeinen taho, joka saa rahansa pois yrityksestä. Onkin tärkeää muistaa, että ikinä ei tulisi sijoittaa enempää kuin on valmis menettämään.  

Osakesijoittamisen yhdeksi hyväksi puoleksi voidaan ehdottomasti lukea sen helppous. Tänä päivänä osakesijoittamisen aloittamiseksi et tarvitse kuin verkkopankkitunnukset ja tietokoneen. Netti on pullollaan eri palveluntarjoajia, joiden kautta voi sijoittaa osakkeisiin ympäri maailmaa. Onkin tärkeää muistaa vertailla eri palveluntarjoajia, sillä kulut ovat yksi suurimmista sinun voittojesi hiljaisista nakertajista.

Tässä muutamia suurimpia suomalaisia palveluntarjoajia: *Nordnet, OP, Nordea ja Danske Bank.

Osakkeisiin liittyy myös suuri volatiliteetti, mikä on hieno termi yksinkertaiselle asialle.

Volatiliteetti kertoo, kuinka voimakkaasti osakkeen arvo vaihtelee.

Mitä suurempaa hinnanvaihtelu on, sitä enemmän siihen liittyy epävarmuutta ja sitä kautta riskiä.  

Osinko 

Kuten jo aiemmin mainitsin, osakkeisiin liittyy aina riski. Tämän seurauksena omistajat vaativat tuottoa ottamalleen riskille. Yritykset usein palkitsevatkin omistajia jakamalla heille osan yrityksen saamista tuotoista osinkojen muodossa.  

Osinkotuoton suuruus riippuu kuitenkin paljolti yrityksestä. Suuret ja vakavaraiset yritykset ovat usein hyviä osingon maksajia, kun taas vaikeuksissa olevat tai nopeaa kasvua hakevat yritykset, eivät välttämättä pysty tai edes pyri siihen. Osakkeita ostaessa osingon maksun kehitykseen tulee kiinnittää huomiota, mutta tästä lisää hieman myöhemmin.  

Pääsääntöisesti suomalaiset yritykset, jakavat osinkoa kerran vuodessa tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Myös puolivuotisosinko, kvartaaliosinko eli neljä kertaa vuodessa jaettava osinko ja kuukausiosinko ovat mahdollisia tapoja jakaa osinkoja.  

Kauanko osakkeita tulisi pitää? 

Kauanko osakkeita tulisi sitten pitää, kun ne on kertaalleen ostettu? Vastaus riippuu paljon siitä, keneltä kysytään.  

Jos kysytään Warren Buffetilta, hyvä osakkeen pitoaika on ikuinen. Tämä ei tietenkään ole aina oikea ratkaisu, mutta pääsääntöisesti voidaan kuitenkin todeta, että osakkeiden pitoaika on pitkä. Yleensä sijoittamispäätökset tulisikin tehdä mentaliteetilla, jossa osakkeista ei ainakaan lähiaikoina olla luopumassa (ellei harrasta treidaamista). Puhutaan siis vuosista, ellei jopa vuosikymmenistä.

Osakkeiden myynnistä ja ostamisesta tulee aina palveluntarjoajan kulut (taas syy vertailla palvelun tarjoajat), mikä on merkittävä osasyy, miksi aktiivinen treidaaminen, ei ole useimmille pitkässä juoksussa kannattavaa. Poikkeuksia löytyy aina, mutta on erittäin harvinaista, että henkilö onnistuu voittamaan markkinat säännöllisesti, useiden vuosien ajan.   

Miten osakkeen hinta muodostuu? 

Kaikessa yksinkertaisuudessa osakkeen hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Eli kysynnän ollessa suurta hinta nousee ja päinvastoin.  

Osakkeiden hintaan vaikuttaa myös yrityksen tämänhetkinen taloudellinen tilanne ja ennen kaikkea sijoittajien odotukset yrityksen tulevaisuudesta. Alle oleva kuva havainnollistaa osakkeen hinnan vaihtelua.

Kurssikäyriä osoittamassa Tesla osakkeen nousua
Teslan osake on ollut erittäin vahvassa nousussa viimeisten kuukausien aikana.

Mikäli yrityksen uskotaan olevan kannattava tulevaisuudessa, sen kurssit nousevat. Jos taas yrityksen uskotaan olevan menossa huonoon suuntaan, voi yrityksen pörssikurssi laskea huomattavasti, vaikka vielä kyseisellä hetkellä yritys olisikin kannattava. Lisää aiheesta voi lukea toisesta artikkelistani, jossa aihetta käsitellään hieman laajemmin.

Mistä tiedän mitä osaketta kannattaa ostaa? 

Tähän kysymykseen ovat paljon minua (ja luultavasti myös sinuakin) viisaammat koittaneet keksiä vastausta. Tämän vuoksi en yritä kertoa salaisuutta, jonka avulla rikastut varmasti. Sellaista kun ei ole. Alempana esittelen kuitenkin muutamia tunnetuimmista osakestrategioista, joita hyödyntämällä voit löytävän sinulle sopivan sijoitustyylin.  

  • Osinko: Pyritään poimimaan osakesalkkuun yrityksiä, jotka jakavat keskimääräistä parempaa osinkotuottoa ja joilla on hyvä osinkohistoria. Fortum on hyvä esimerkki hyvästä osingonmaksajasta. Osinkoaristokraatteja voidaan pitää osinkosijoittajan unelmana. Osinkoaristokraatti on yritys, joka on kasvattanut osinkoaan yhtäjaksoisesti vähintään 25 vuoden ajan.  
  • Laatu: Pyritään löytämään yrityksiä, joiden kannattavuus on korkealla, tulos on vakaata ja velkaantuneisuus on alhainen. Helsingin pörssistä esimerkiksi KONE:tta voidaan pitää laatu osakkeena.  
  • Arvo: Tarkastellaan tunnuslukuja (P/E, P/B, jne.) ja pyritään löytämää yrityksiä, joiden arvostusluvut ovat keskimääräistä alemmat. Pyritään siis löytämään hintaansa nähden aliarvostettuja osakkeita. Yritysten arvostuksen mittaustavoista voi lukea lisää Eliaksen artikkelista.
  • Kasvu: Pyritään tunnistamaan suuren kasvupotentiaalin omaavia yrityksiä. Tätä voidaan jossain määrin pitää arvosijoittamisen vastakohtana, sillä kasvuosakkeissa arvostusluvut ovat keskimääräistä korkeammat. Kasvusijoittaja odottaakin suurta liikevaihdon/tuloksen kasvua. Tällä hetkellä Teslaa, voidaan pitää kasvuosakkeena suurten kasvuodotustensa takia 

Nämä eivät ole ainoita sijoitusstrategioita, mutta näihin tutustumalla pääsee jo hyvin alkuun.  

Muista kuitenkin, että ”oikean” osakkeen valitseminen voi tuntua helpolta, mutta on todellisuudessa kaikkea muuta. Tänä päivänä tietoa on saatavilla lähes jokaisesta yrityksestä lähes ääretön määrä. Tästä johtuen edun löytäminen tiedon avulla on erittäin haastavaa. Vanha viisaus toteaakin: ”Kun luet uutisen lehdestä (nykyään varmaankin verkosta), olet jo auttamatta myöhässä.” 

Rahastot ovat hyvä vaihtoehto osakesijoittamiselle, sillä siinä tulee ostettua useampaa osaketta kerralla. Toisin sanoen rahastoihin sijoittaminen ei vaadi yhtä paljon tietoa/työtä kuin osakesijoittaminen. Aloittavan sijoittajan, voi olla hyvä aloittaa sijoittaminen rahastojen kautta. Lue lisää rahastosijoittamisesta.

Milloin osaketta kannattaa ostaa?  

Kuten ”oikean” osakkeen valinta, myös sen ostaminen ”oikeaan” aikaan on yleensä vähintäänkin yhtä haastavaa. Muista siis, että jos joku lupaa sinulle asioita, jotka kuulostavat liian hyvältä ollakseen totta, ne todennäköisesti ovat juuri sitä.  

Vaikka jokin osake olisi noussut 100 % ja tuntuu, ettei se voi enää nousta, on täysin mahdollista, että se tuplaantuu vielä seuraavaan viikon aikana. Tämä luonnollinen, mutta vääristynyt ajatus, tulee meidän psykologiastamme.

Ihminen ajattelee luonnostaan, ettei nousu voi jatkua ikuisesti, vaikka tälle ei olisi mitään järkiperustetta. Ihminen ikään kuin ankkuroituu vanhaan ”oikeaan” hintaan ja täten ajattelee hinnan nousseen liian korkeaksi.

Todellisuudessa osakkeen hinta voi nousta vielä, vaikka kuinka paljon. Sitä kun ei kukaan tiedä. 

Asian tiedostaminen ei kuitenkaan tarkoita, että sitä olisi helppoa päästä yli. Itse huomasin tämän ajatusvirheen, kun katselin Amazonin osakekurssia. Pohdin itsekseni, että nyt kurssi on noussut niin paljon, että kohta sen on tultava alaspäin. Väärässä olin. Ainakin vielä.  

Sama ajattelu pätee osakkeiden hintojen laskuun. Helposti tulee ajatelluksi kurssin ollessa alhaalla, että nyt on hyvä hetki ostaa. Eihän se voi tuosta enää laskea! Mutta kyllä se vain voi. 

Kyseessä ei olisi ensimmäinen kerta, kun huonoja uutisia tulee aina vain lisää tai yritys ajautuisi konkurssiin. Silloin voit olla varma, ettet tule enää näkemään rahojasi.  

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole pelotella sinua välttämään osakkeiden ostamista. Tavoitteena on esittää erilaisia vaihtoehtoja ja asioita, joita kannattaa pohtia sijoituksia tehdessä.  

Ajattelun voi laajentaa yksittäisestä osakkeesta, koko markkinoita koskevaan ajatteluun. Joku viisas onkin joskus sanonut, että aika markkinoilla, voittaa markkinoiden ajoittamisen. Ei siis kannata liikaa murehtia, että onko nyt oikea hetki sijoittaa, sillä sitä kun ei voi varmaksi sanoa kukaan.  

Ajallinen hajauttaminen onkin yksi keino pienentää ”väärään” aikaan ostetun osakkeen riskiä. Ostamalla esimerkiksi kerran kuussa, ostat todennäköisemmin osaketta sen ”oikealla” hinnalla. Lopuksi totean vielä, että jos joku väittä pystyvänsä ennustamaan markkinoita, kannattaa juosta ja lujaa. 

*Tähdellä merkityt linkit ovat affiliate linkkejä, joiden kautta ostamalla tai rekisteröitymällä tuet RahaVelhon toimintaa. Linkin käyttäminen ei tuo sinulle lisäkuluja

Artikkeli on tarkoitettu pelkästään lukijoiden tietoisuuden kasvattamiseen. Mitään artikkelin sisältöä ei tulisi ottaa sijoitusneuvona, eikä kirjoittaja tai muut sivuston henkilöt ole vastuussa tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoituspäätöksistä.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Similar Posts